Zoals u allen weet wordt er door de OSK verschillende activiteiten georganiseerd, zowel met een formeel als met een informeel karakter. De Activiteitencommissie zal zich ontfermen over de OSK-activiteiten met een informeel karakter. Tezamen zullen zij zich bezighouden met het organiseren van de borrels, feesten, het gala en verschillende kook- en eetactiviteiten.

De (Informele) Activiteitencommissie zal in het jaar 2019-2020 bestaan uit Pim Lohman (commissiehoofd), Danique de Kroon, Jazmine Beden, Pien Terluin, Rosanne Snijders en Rebecca de Jeer.

Wilt u de (Informele) Activiteitencommissie direct bereiken? Mail dan naar activiteitencommissie@osk1977.nl of gebruik onderstaand contactformulier.

Mail ons