De Raad van Advies (afgekort: RvA) is een toezichthoudend orgaan binnen de vereniging. De leden van deze raad worden gekozen uit oud-bestuurders van de OSK. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het huidige bestuur. Zij komen enkele keren per jaar samen om met elkaar en het huidige bestuur te vergaderen. De Raad van Advies bestaat uit Thomas Boerma (Secretaris XLe bestuur en Voorzitter 41e bestuur), Michèle Maas (Penningmeester XLe bestuur en Commissaris Intern 41e bestuur bestuur) en Rosanne Snijders (Commissaris Intern 42e bestuur).