De Raad van Advies (afgekort: RvA) is een toezichthoudend orgaan binnen de vereniging. De leden van deze raad worden gekozen uit oud-bestuurders van de OSK. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het huidige bestuur. Zij komen enkele keren per jaar samen om met elkaar en het huidige bestuur te vergaderen. De Raad van Advies bestaat uit Thomas Boerma (XLe en 41e bestuur), Elise Lemm (39e en XLe bestuur) en Michèle Maas (XLe en 41e bestuur bestuur)