Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 17 september zal Gemma Boon, directeur van Museum No Hero in Delden, komen spreken over de beroemde ontwerper Yves Saint Laurent (1936-2008). Deze lezing staat in het teken van de tentoonstelling Yves & Catherine: Une histoire d’amour, die nog te zien is tot 5 januari 2020 in Museum No Hero.

YSL, de initialen van de beroemde ontwerper Yves Saint Laurent, zijn een begrip in de modewereld. Met zijn vernieuwende blik en rebelse houding heeft hij het beeld van de vrouw voorgoed veranderd. In de tentoonstelling Yves & Catherine: Une histoire d’amour ligt het accent op de levenslange vriendschap tussen Saint Laurent en de Franse actrice Catherine Deneuve.
Twintig ensembles die Saint Laurent heeft ontworpen voor Deneuve – die zijn aangekocht door Museum No Hero op een veiling van de privégarderobe van Deneuve – vertellen samen het verhaal van de vriendschap tussen de ontwerper en de filmster. Daarnaast worden in de tentoonstelling enkele bruiklenen getoond, waaronder de beroemde Mondriaanjurk uit het Rijksmuseum Amsterdam en de iconische smoking voor dames uit het Modemuseum Hasselt, die tonen hoe Saint Laurent de wereld op zijn kop heeft gezet.

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 11 juni zal Jettie Rozemond, junior conservator bij Museum De Lakenhal, komen spreken over het vanitas-thema in de zeventiende-eeuwse schilderkunst uit Leiden. 

IJdelheid en vergankelijkheid zijn veelvoorkomende thema’s in de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Met name in de stad Leiden verwijzen kunstenaars in de zeventiende eeuw opvallend vaak naar de kortstondigheid van het leven. Deze verwijzingen komen niet alleen voor op stillevens, maar zijn ook te vinden in portretten, allegorieën, genrestukken en in voorstellingen van heiligen of Bijbelverhalen. Een voorbeeld hiervan is David Bailly’s Vanitas met portret van de schilder uit de vaste collectie van Museum De Lakenhal. De vraag is wat dit werk bijzonder maakt ten opzichte van andere schilderijen met een soortgelijke symboliek. 

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 14 mei zal dr. Lieske Tibbe, voormalig universitair docent aan de opleiding kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit, een lezing komen geven over het thema aardappeleters in relatie tot de opvattingen van laat negentiende-eeuwse kunstcritici. 

Vincent van Gogh was niet de enige kunstenaar die zich bezighield met het thema aardappeleters.
Veel kunstcritici uit de late negentiende eeuw beschouwden het thema aardappeleters als een afspiegeling van moderne en realistische schilderkunst. Naast het thema aardappeleters worden verwante onderwerpen, zoals aardappels poten, rooien of schillen ook in acht genomen. In deze realistische schilderkunst staat het verbeelden van alledaagse onderwerpen zonder speciale moraliserende betekenis centraal. Daarentegen waren er ook kunstcritici die veel kritiek hadden op het thema aardappeleters.

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 9 april zal dr. Mienke Simon Thomas, conservator bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, komen spreken over de wisselwerking tussen de revolutionaire kunst- en ontwerpschool Bauhaus en Nederland. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bauhaus organiseert Museum Boijmans Van Beuningen de tentoonstelling Nederland ⇄ Bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld, die nog tot 26 mei te bezichtigen is.

In het begin van de negentiende eeuw kon een selecte bovenlaag in de maatschappij zich kostbare en door kunstenaars ontworpen kunstproducten veroorloven. Met de oprichting van de revolutionaire academie voor architecten, kunstenaars en industrieel ontwerpers heeft architect Walter Gropius hier in 1919 verandering in proberen te brengen. Zo streeft het Bauhaus naar het bereikbaar maken van mooi en functioneel design voor iedereen. Daarom behoren eenvoud en functionaliteit tot de meest voorname uitgangspunten van het Bauhaus. Deze uitgangspunten hebben wereldwijd, maar ook juist in Nederland grote invloed gehad op architectuur, vormgeving en het ontwerponderwijs. 

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Misschien is het jullie al opgevallen – misschien ook niet, maar de Kunsthistorische Kring Nijmegen is sinds kort ook te vinden op Instagram! Als super hippe en vlotte organisatie konden wij natuurlijk niet achterblijven. Volg ons account @kkn_ru voor updates, leuke nieuwtjes en andere informatie rondom de lezingen, de KKN en de sprekers!

Neem vooral een kijkje!

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 12 maart zal prof. dr. Volker Manuth, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, komen spreken over de Italiaanse kunstschilder Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) en diens invloed op de schilderkunst binnen en buiten Europa. Deze lezing staat in het teken van de grote tentoonstelling “Utrecht, Caravaggio en Europa” die nog tot 24 maart loopt in het Centraal Museum in Utrecht. Daarna is deze tentoonstelling vanaf 17 april tot 21 juni te zien in de Alte Pinakothek in München.

Geen andere schilder heeft rond 1600 in Rome en ver daarbuiten voor zoveel ophef gezorgd als Michelangelo Merisi da Caravaggio. Zijn dramatische composities geschilderd met extreem chiaroscuro (licht/donker tegenstelling) en levensechte figuren stonden in sterk contrast met de schilderkunst van de beroemde kunstenaars van de renaissance. Bovendien ontving hij scherpe kritiek die hij mede had te danken aan zijn losbandige en gewelddadige manier van leven. 
Hoewel Caravaggio nog geen tien jaar in het pauselijke Rome heeft gewerkt, was de aantrekkingskracht van zijn kunst op jonge kunstenaars uit Italië, Spanje, Frankrijk en ook de Nederlanden enorm. 

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 12 februari zal Maarten van Deventer, verbonden als promovendus aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit, komen spreken over de reliekputten van de Santa Pudentiana en de Santa Prassede.

Volgens de vrome overlevering bevinden zich in de Romeinse kerken, toegewijd aan de heilige zusters Pudentiana en Praxedis, putten gevuld met martelarenbloed. Al eeuwen spreekt dat verhaal tot de verbeelding en waren deze putten niet te missen attracties tijdens een pelgrimage naar Rome. In een zoektocht naar de oorsprong van deze putten gaan we tot op de bodem en belanden bij de vroegste origine van de kerk in Rome.

Tijdens deze lezing zal in worden gegaan op het bloederige verleden van deze reliekputten in relatie tot de pelgrimages naar Rome en de oorsprong van deze reliekputten.

Voor meer informatie en aanmelden, zie: ru.nl/kkn

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 11 december zal prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar Decoratieve Kunsten en Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit en hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo, komen spreken over het veelzijdige karakter van (Museum) Paleis Het Loo, dat momenteel intensief wordt gerenoveerd en uitgebreid.

Paleis Het Loo is sinds 1984 een museum en mocht gedurende de afgelopen decennia ruim tien miljoen bezoekers ontvangen. Het paleis en de tuinen geven samen een beeld van driehonderd jaar prinselijke en koninklijke bewoningsgeschiedenis. Het Loo is echter al sinds de bouw in 1685 een heuse trekpleister, dan wel attractie: in de zeventiende en achttiende eeuw was Het Loo al een geliefde reisbestemming voor binnen- en buitenlandse ‘toeristen’. Dergelijke bezoeken waren niet enkel voor de gasten van belang, maar natuurlijk ook voor de bewoners, de Prinsen van Oranje en hun familie. Macht en smaak uitte zich immers in paleis en tuin, hetgeen natuurlijk gezien moest worden. Tegelijkertijd gold Het Loo voor de familie als toevluchtsoord: hier kon men ontsnappen aan de drukte van het hofleven en de politiek in Den Haag en was er gelegenheid om te jagen, te wandelen en te schilderen. Juist deze spanning, de noodzaak om het paleis ‘publiek’ te maken – en te houden – enerzijds en de wens om tot rust te komen anderzijds, is van grote invloed geweest voor de wijze waarop Het Loo door de eeuwen heen is gebruikt en ingezet.

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 13 november zal Natasja Hogen, architectuurhistorica en promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, komen spreken over de steeds veranderende en veelzijdige uitingen van ‘comfort’ en de daaraan gelieerde innovaties in de architectuur van de negentiende eeuw.

Het begrip ‘comfort’ kende door de eeuwen heen vele definities, maar heeft altijd betrekking gehad op het menselijke fysiek. In de negentiende eeuw werd de levensstandaard, en daarmee de eisen die door de maatschappij aan de leefomgeving werden gesteld, steeds hoger. Nieuwe technieken, het gevolg van de Industriële Revolutie, zorgden ervoor dat gewenste standaarden omhoog gingen, maar andersom gold dit ook: nieuwe eisen en wensen op het gebied van comfort vroegen om technische innovaties. Ontdekkingen in de natuurwetenschappen leidden bovendien tot nieuwe, progressieve ideeën over gezondheid. Geconstateerd mag worden dat het begrip ‘comfort’ in de negentiende eeuw dan ook feitelijk twee definities had. De eerste was sociaal-cultureel van aard en richtte zich op behaaglijkheid en huiselijkheid. De tweede definitie werd bepaald door de opkomende (medische) wetenschap en richtte zich op de invloed van het binnenklimaat op de gezondheid van haar gebruikers. Als gevolg hiervan ontwikkelde zich een nieuwe standaard voor het binnenklimaat, en werd het binnenklimaat een steeds belangrijkere factor binnen het ontwerp en gebruik van gebouwen.

Lees meer

Lieve OSK’ers,

Op dinsdag 9 oktober zullen dr. Stephan Mols, universitair hoofddocent Klassieke en Provinciaal-Romeinse Archeologie en projectleider van het project Mapping the Via Appia, dr. Christel Veen, universitair docent Archeologie en opgravingsleider van het project, komen spreken over het onderzoek naar de oudste Romeinse weg, de Koningin der Wegen: de Via Appia.

In het multidisciplinaire project Mapping the Via Appia worden de delen van de vijfde en de zesde mijl van de oudste Romeinse consulaire weg en het omliggende achterland zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Langs de weg lagen grafmonumenten, villa’s, winkels en werkplaatsen. In deze samenwerking van archeologen van de Radboud Universiteit, het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR), de Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam eScience Center wordt gewerkt aan een inventarisatie die dient als basis voor zowel een 3D-reconstructie waarin de veranderingen door de tijd heen zichtbaar worden gemaakt, als voor een culturele biografie van dit deel van de weg van de Oudheid tot nu. Opgravingen dienen onder meer om een gedetailleerder beeld te krijgen van de chronologie, de architectuur en geschiedenis van graven en werkplaatsen langs dit deel van de weg.

Lees meer