De OSK heeft naast een geweldige Penningmeester nog twee lieftallige leden die zich bekommeren over de financiën. Deze leden vormen de Kascontrolecommissie. Hun taak is om de begroting te checken, de kas na te tellen aan het begin en einde van activiteiten en om de uitgaven en inkomsten aan het einde van het jaar te controleren. Het doel hiervan is om te voorkomen dat er geld verdwijnt of gestolen wordt.

In 2020-2021 zal de Kascontrolecommissie bestaan uit Danique de Kroon en Jazmine Beden.

De commissie direct bereiken? Mail naar kascontrolecommissie@osk1977.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

Mail de kascontrolecommissie:

2 + 6 = ?