Gedragscode

Waar gelden de afspraken? 
Binnen de vereniging, dus tijdens activiteiten zoals borrels, ledenuurtjes, museumuitjes etc. De gedragscode geldt echter niet alleen fysiek maar óók online. 

 • We gaan respectvol met elkaar om ongeacht gender, herkomst, rol, functie, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, politieke opvattingen, beperking, seksuele voorkeur of andere eigenschappen.
 • We hebben respect voor elkaars grenzen, normen en waarden. Dwang en vernedering worden niet getolereerd.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Hier valt alles onder wat volgens de ontvanger als zodanig wordt ervaren.
 • Pesten, uitsluiting, discriminatie en intimidatie wordt niet toegestaan.
 • Het bestuur ziet erop toe dat zij en de leden en donateurs zorgvuldig en respectvol omgaan met ieders privacy.
 • Iedereen mag diens mening uiten, zolang deze niet tegen punt één ingaat. 
 • We dragen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen. Alle aanwezigen bij activiteiten van de OSK zijn aanspreekbaar op wangedrag.
 • Lichamelijk en geestelijk geweld en agressie wordt niet toegestaan. 
 • Het bestuur ontmoedigt overmatig drank- en drugsgebruik, en zorgt dat zowel zij als hun leden zich houden aan de nationale en lokale wet- en regelgeving, de Drank- en Horecawet en de Tabakswet in het bijzonder.
 • We gaan met respect om met elkaars eigendommen.
 • We komen deze afspraken na en moedigen elkaar aan om ons aan de gedragscode te houden. Daarbij geven we het goede voorbeeld aan elkaar.

Gedragscode Radboud Universiteit | Radboud Universiteit (ru.nl)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com