Essentialia

Interview bestuurslid oprichtingsbestuur

Het 38 bestuur (2014-2015) wilde graag meer weten over de OSK in 1977 en is daarom op bezoek geweest bij Hettie Peterse, bestuurslid van het oprichtingsbestuur van de OSK. Ze heeft maar liefst twee jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Momenteel werkt Hettie als senior Beleidsadviseur Cultuurhistorie bij de gemeente Nijmegen.

Voordat de OSK werd opgericht bestond een vereniging onder de naam: Iconodulen. Deze is opgeheven voorafgaand aan de oprichting van de OSK. De Iconodulen was een echte gezelligheidsvereniging en bestond vooral uit rechtse studenten. In de jaren zeventig was de universiteit onderhevig aan politieke polarisatie, er was dus een sterke scheiding tussen de conservatief rechtse studenten en de marxistische linkse studenten. Mevrouw Peterse vertelt dat het is voorgekomen dat de knokploeg van studentenvereniging Carolus Magnus ‘het linkse tuig’ de aula, toen nog gelegen aan de Bijleveldsingel, uitsloeg. De universiteit evenals de opleiding kunstgeschiedenis waren ook nog zeer conservatief in de manier van studeren. Dit was namelijk totaal anders dan tegenwoordig. Toen bestond de studie kunstgeschiedenis vooral uit het boeken stampen waar iedereen op zijn of haar eigen tempo studeerde en veel ruimte was voor nevenactiviteiten. De focus lag voornamelijk op connaisseurschap, een schilderij toeschrijven aan een kunstenaar aan de hand van stijlkenmerken. Onder de ‘linkse’ studenten ontstond een afkeer van deze manier van het bedrijven van het vak kunstgeschiedenis. Men verlangde naar meer diepgang, waar ook plaats is voor technische en sociale kunstgeschiedenis.

De wens naar meer diepgang is het uitgangspunt geweest waar de OSK voor is opgericht. De organisatie was bovenal een inhoudelijke aanvulling naast de studie. Het bestuur bestond uit zes personen, mevrouw Peterse was algemeen bestuurslid.
Het bestuur organiseerde werkelijks een werkgroep waar vakliteratuur met elkaar besproken werd. De werkgroep bestond uit een aantal vierde- en vijfdejaars jongens en tweede- en derdejaarsmeisjes. Studenten zullen altijd studenten blijven en dus werd het nuttige met het aangename verenigd… Ook gaven ze het blad Tegenspraak  uit. Het blad was gevuld met artikelen geschreven door studenten, voor studenten. Later is de Tegenspraak vervangen door het tijdschrift Desipientia, dat tot op de dag van vandaag bestaat.

In 1977 organiseerde het oprichtingsbestuur een symposium; ‘kunstgeschiedenis en ideologie’. Hier lag de nadruk op de invloed van de maatschappij op de kunsten. Onderzocht werd hoe het structuralisme, waarvoor de belangstelling toen net in opkomst was, en het marxistische begrip van het dialectisch materialisme op de kunstgeschiedenis konden worden toegepast. Een behoorlijk pittig  thema waar binnen de opleiding geen aandacht voor was. Mevrouw Peterse merkt op dat, hoewel er sprekers uit heel Europa lezingen gaven op dit symposium zoals Nicos Hadjinicolaou, Francesco Dal Co en Michael Müller, het grootste deel van de docenten het af liet weten.

Na deze eerste jaren van het bestaan van de OSK verschoof het langzaam naar een gezelligheidsvereniging. Men organiseerde nog wel lezingen en excursies naar bijvoorbeeld Parijs, Praag en Barcelona. Deze reizen waren erg geliefd onder de studenten vanwege de lage kosten en het feit dat ook de eventuele aanhang mee mocht. De twee verplichte excursies van de opleiding duurden maar liefst drie werken en waren daardoor erg prijzig.

Op de vraag of Mevrouw Peterse het nut nog inziet van de OSK reageert zij enthousiast van wel. De mix van jaarlagen die de vereniging probeert te creëren is belangrijk en waardevol, aangezien studiegenoten elkaar goed kunnen helpen bij de studie.

Alhoewel de OSK van nu niet meer te vergelijken is met de OSK uit 1977, is het goed om te weten dat het doel van de vereniging niet is veranderd. De OSK is er nog altijd als verbreding naast de studie en dat is een groot goed.

Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis

Studievereniging voor studenten kunstgeschiedenis 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Oprichting: 11 november 1977
Dies Natalis: 11 november
KvK nummer: 40145907

OSK lied
Waar het begon 
Oudheid en middeleeuwen
Maniërisme en modern
Architectuur
Kunst dat is onze passie
Samen zijn wij de OSKern

Kunst, echte kunst
OSK, houdt van ons, houdt van jou

Oh OSK (O S K)
Kunst waarderen doe je hier
Wij leven voor (O S K)
Voor de kunst en voor het bier
En ook voor

Gezelligheid
Bier en wijn op de borrel
Feesten en reizen doen we graag
Een nieuw avontuur
Musea en kerkgebouwen
Ga je ook mee dat is de vraag

Kunst, echte kunst
OSK, houdt van ons, houdt van jou

Oh OSK (O S K)
Kunst waarderen doe je hier
Wij leven voor (O S K)
Voor de kunst en voor het bier
Oh ja, ja

Oh OSK (O S K)
Kunst waarderen doe je hier
Wij leven voor (O S K)
Voor de kunst en voor het bier
Oh OSK (O S K)
Kunst waarderen doe je hier
Wij leven voor (O S K)
Voor de kunst en voor het bier
Oh ja, ja

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com