Om administratief werk te vereenvoudigen voert het XLe bestuur der OSK, op aanraden van de penningmeester, vanaf heden een declaratieformulier in. Kosten die voor de verenging worden gemaakt, dienen via dit formulier bij het bestuur te worden gedeclareerd. Kosten dienen binnen een tijdsperiode van één maand bij het bestuur gedeclareerd te zijn. Mocht de tijdsperiode echter zijn overschreden, dan zal het bestuur in overleg gaan over verder plan van aanpak.