De Raad van Advies (afgekort: RvA) is een toezichthoudend orgaan binnen de vereniging. De leden van deze raad worden gekozen uit oud-bestuurders van de OSK. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het huidige bestuur. Zij komen enkele keren per jaar samen om met elkaar en het huidige bestuur te vergaderen. Naast toezichthouden op het huidig bestuur adviseert de Raad van Advies ook de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan stemmingen met betrekking tot de bestuurswissel, financiën en andere officiële zaken die de Vergadering wordt voorgelegd. De Raad van Advies wordt gedurende de Wissel Algemene Ledenvergadering aangesteld, maar door de vorige Raad samengesteld.

De Raad van Advies van het jaar 2020-2021 zal worden voorgezeten door Thomas Boerma (Secretaris XLe bestuur en Voorzitter 41e bestuur/Commissaris Intern 41e bestuur) en aangevuld door Pien Terluin (Voorzitter 43e bestuur).