De OSK is een kleine studievereniging, maar om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken werken wij veel samen met anderen. Zowel formeel niveau, als op informeel niveau kent de OSK meerdere samenwerkingen. Lezingen, symposia en feesten passeren allemaal de revue binnen de samenwerkingsorganisaties waartoe de OSK behoort.