Samenwerkingen

De OSK is een kleine studievereniging. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken werken wij veel samen met andere organisaties. Zowel op formeel niveau, als op informeel niveau kent de OSK meerdere samenwerkingen. Lezingen, symposia en feesten passeren allemaal de revue binnen de samenwerkingsorganisaties waartoe de OSK behoort.

Zoals wellicht voor de hand ligt, is de OSK voortgekomen uit een initiatief van een groep studenten Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. De OSK is dan ook inherent aan de Opleiding Kunstgeschiedenis. Als studievereniging zorgt de OSK voor formele activiteiten, die in het verlengde liggen van de studie. Zo organiseert de OSK de jaarlijkse Carrièredag, waarbij de studenten kennismaken met professionele kunsthistorici om zo een beeld te krijgen van toekomstige carrièremogelijkheden. Ook symposia, filmavonden, museum- en stedenbezoeken en netwerkborrels staan op het lijstje van formele activiteiten.

De OSK beoogt altijd de mogelijkheid te bieden voor de Opleiding en de Opleidingscommissie om contact te kunnen leggen met de studenten. Aangezien de studenten de ader van zowel de OSK als de Opleiding zijn, zetten beide partijen in voor actieve studentenwerving, dit uit zich in de Studiekeuzecheck, de Proefstudeerdagen, Meeloopdagen, Open Dagen, KKN-lezingen en het Symposium voor Middelbare Scholieren.

Naast aankomend en huidig studenten, werken de OSK en de Opleiding samen voor activiteiten die zich voornamelijk richten op onze oud-studenten: de alumni. Dit uit zich in de vorm van Netwerkborrels en Alumnisymposia.

Om de kwaliteit van de Opleiding Kunstgeschiedenis te waarborgen kent de Opleiding Kunstgeschiedenis naast het Dagelijks Bestuur (DB) een Opleidingscommissie (OLC of soms OpCo). De Opleidingscommissie wordt vertegenwoordigd door docentleden (dr. Kees Veelenturf (Voorzitter), prof. dr. Eric Moormann en Jean-Pierre van Rijen), de studieadviseur (Esther Scheepers) en drie jaarlijks verkozen of benoemde studentleden (Pien Terluin, Bente Faaij en Marit Sturk).

De Opleidingscommissie komt meermaals per jaar samen en buigt zich over zaken zoals: studentenwelzijn, cursusevaluatie, studentwerving, wijzigingen in het onderwijs en de Faculteit der Letteren en de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Middels de aanwezigheid van studentleden binnen dit orgaan, tracht de Opleidingscommissie het gat tussen Opleiding en student te dichten en directer in te kunnen spelen op de zaken die bij studenten leven.

De Opleidingscommissie is te bereiken via Instagram of de mail.

De Kunsthistorische Kring Nijmegen (KKN) organiseert lezingen en activiteiten waarin het kunstwetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit, het kunsthistorisch en archeologisch erfgoed van de regio Nijmegen en nationaal actueel onderzoek centraal staan. Dit initiatief verbindt studenten, alumni en medewerkers van de Radboud Universiteit in hun gezamenlijke interesse en/of vakgebied. De kring is een samenwerkingsverband tussen de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, haar studievereniging Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis (OSK), de Alumnikring Kunstgeschiedenis & Archeologie en het tijdschrift Desipientia.

De Kunsthistorische Kring Nijmegen wordt op vrijwillige basis gecoördineerd door een zeskoppige commissie.

Meer informatie en het programma zijn te vinden op: http://ru.nl/kkn

Het kunsthistorisch tijdschrift Desipientia is verbonden aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Reünistenkring Kunstgeschiedenis en Archeologie. Desipientia verschijnt twee maal per jaar en besteedt elk nummer deels aandacht aan een bepaald thema. Auteurs zijn doorgaans gevestigde onderzoekers uit diverse specialisatie op het gebied van de kunstgeschiedenis. Het tijdschrift biedt daarnaast ook veelbelovende jonge kunsthistorici de mogelijkheid hun onderzoeksresultaten te publiceren te midden van meer gevorderde vakgenoten. Het tijdschrift heeft een landelijk verspreidingsgebied maar is ook te vinden in vele museum- en universiteitsbibliotheken in Nederland en België, alsook in de bibliotheken van Nederlandse instituten in het buitenland.

De OSK en Desipientia zijn sinds het begin van de oprichting van het tijdschrift nauw met elkaar verbonden en liggen beiden in het verlengde van de studie Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Het bestuur en de redactie van Desipientia bestaan dan ook voor het overgrote deel uit studenten Kunstgeschiedenis. Voor meer informatie, zie: desipientia.nl

De OSK is een kleine studievereniging, maar om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken werken wij veel samen met andere studieverenigingen. Ook buiten de universiteit heeft de OSK samenwerkingsverbanden met andere studieverenigingen van kunstgeschiedenis in Nederland. Sinds 2006 is er een samenwerkingsverband tussen de studieverenigingen kunstgeschiedenis in Nederland. Samen vormen de besturen van Stichting Art (Universiteit Utrecht), Kanvas (Universiteit van Amsterdam), LKV (Universiteit Leiden), Meander (Rijksuniversiteit Groningen) en de OSK KunstNed. Jaarlijks organiseert KunstNed een groot symposium, met een congres in het jaar 2014-2015. Door de handen ineen te slaan hopen de verschillende verenigingen een groter publiek te bereiken. 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com