Opleiding Kunstgeschiedenis

Zoals wellicht voor de hand ligt, is de OSK voortgekomen uit een initiatief van een groep studenten Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. De OSK is dan ook inherent aan de Opleiding Kunstgeschiedenis. Als studievereniging zorgt de OSK voor formele activiteiten, die in het verlengde liggen van de studie. Zo organiseert de OSK de jaarlijkse Carrièredag, waarbij de studenten kennismaken met professionele kunsthistorici om zo een beeld te krijgen van toekomstige carrièremogelijkheden. Ook symposia, filmavonden, museum- en stedenbezoeken en netwerkborrels staan op het lijstje van formele activiteiten.

De OSK beoogt altijd de mogelijkheid te bieden voor de Opleiding en de Opleidingscommissie om contact te kunnen leggen met de studenten. Aangezien de studenten de ader van zowel de OSK als de Opleiding zijn, zetten beide partijen in voor actieve studentenwerving, dit uit zich in de Studiekeuzecheck, de Proefstudeerdagen, Meeloopdagen, Open Dagen, KKN-lezingen en het Symposium voor Middelbare Scholieren.

Naast aankomend en huidig studenten, werken de OSK en de Opleiding samen voor activiteiten die zich voornamelijk richten op onze oud-studenten: de alumni. Dit uit zich in de vorm van Netwerkborrels en Alumnisymposia.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com