De Kunsthistorische Kring Nijmegen (KKN) organiseert lezingen en activiteiten waarin het kunstwetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit, het kunsthistorisch en archeologisch erfgoed van de regio Nijmegen en nationaal actueel onderzoek centraal staan. Dit initiatief verbindt studenten, alumni en medewerkers van de Radboud Universiteit in hun gezamenlijke interesse en/of vakgebied. De kring is een samenwerkingsverband tussen de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, haar studievereniging Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis (OSK), de Alumnikring Kunstgeschiedenis & Archeologie en het tijdschrift Desipientia.

De Kunsthistorische Kring Nijmegen wordt gedurende het seizoen 2020 gecoördineerd door een vijfkoppige commissie bestaande uit: Marit Stark (Voorzitter), Danique de Kroon (Secretaris), Mariska Jansen (Penningmeester), Lisa Spooren (Commissaris Promotie) en Joosje ter Velde (Commissaris Algemeen).

Het doel van de Kunsthistorische Kring Nijmegen is het vergroten van de aandacht voor zowel het kunstwetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als het kunsthistorisch en archeologisch erfgoed van de regio Nijmegen. Dit biedt ruimte voor dialoog en voor versterking van de band tussen studenten, alumni en medewerkers van de universiteit op basis van hun interesse en/of vakgebied. Daarnaast bieden we ook een platvorm voor actueel nationaal onderzoek.

Meer informatie en het programma zijn te vinden op: http://ru.nl/kkn