Opleidingscommissie Kunstgeschiedenis

Om de kwaliteit van de Opleiding Kunstgeschiedenis te waarborgen kent de Opleiding Kunstgeschiedenis naast het Dagelijks Bestuur (DB) een Opleidingscommissie (OLC of soms OpCo). De Opleidingscommissie wordt vertegenwoordigd door docentleden (dr. Kees Veelenturf (Voorzitter), prof. dr. Eric Moormann en Jean-Pierre van Rijen), de studieadviseur (Esther Scheepers) en drie jaarlijks verkozen of benoemde studentleden (Pien Terluin, Bente Faaij en Marit Sturk).

De Opleidingscommissie komt meermaals per jaar samen en buigt zich over zaken zoals: studentenwelzijn, cursusevaluatie, studentwerving, wijzigingen in het onderwijs en de Faculteit der Letteren en de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Middels de aanwezigheid van studentleden binnen dit orgaan, tracht de Opleidingscommissie het gat tussen Opleiding en student te dichten en directer in te kunnen spelen op de zaken die bij studenten leven.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com