Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De OSK zet zich actief in voor het creëren van een veilige omgeving binnen, maar ook buiten, de studievereniging, zodat iedereen met trots zichzelf kan zijn. 

Deze instelling wordt ook van al onze leden en donateurs verwacht. Daarom heeft het 46e bestuur der Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis een gedragscode opgesteld. Aan de hand van deze punten houden we elkaar verantwoordelijk voor onze uitspraken, handelingen en daden. Dit geldt natuurlijk ook voor de commissies en het bestuur. 

De OSK is er voor iedereen. We nemen iedere klacht serieus. Heb jij te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en/of voel je je niet veilig binnen de OSK? Praat er dan over met een van de vertrouwenspersonen. Zij bieden je een luisterend oor, en kunnen samen met jou kijken naar de beste vervolgstap.

Afspraken

Waar gelden de afspraken? 
Binnen de vereniging, dus tijdens activiteiten zoals borrels, ledenuurtjes, museumuitjes etc. De gedragscode geldt echter niet alleen fysiek maar óók online. 

 • We gaan respectvol met elkaar om ongeacht gender, herkomst, rol, functie, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, politieke opvattingen, beperking, seksuele voorkeur of andere eigenschappen.
 • We hebben respect voor elkaars grenzen, normen en waarden. Dwang en vernedering worden niet getolereerd.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Hier valt alles onder wat volgens de ontvanger als zodanig wordt ervaren.
 • Pesten, uitsluiting, discriminatie en intimidatie wordt niet toegestaan.
 • Het bestuur ziet erop toe dat zij en de leden en donateurs zorgvuldig en respectvol omgaan met ieders privacy.
 • Iedereen mag diens mening uiten, zolang deze niet tegen punt één ingaat. 
 • We dragen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen. Alle aanwezigen bij activiteiten van de OSK zijn aanspreekbaar op wangedrag.
 • Lichamelijk en geestelijk geweld en agressie wordt niet toegestaan. 
 • Het bestuur ontmoedigt overmatig drank- en drugsgebruik, en zorgt dat zowel zij als hun leden zich houden aan de nationale en lokale wet- en regelgeving, de Drank- en Horecawet en de Tabakswet in het bijzonder.
 • We gaan met respect om met elkaars eigendommen.
 • We komen deze afspraken na en moedigen elkaar aan om ons aan de gedragscode te houden. Daarbij geven we het goede voorbeeld aan elkaar.

Gedragscode Radboud Universiteit | Radboud Universiteit (ru.nl)

Professionele hulp

Studieadviseur

Elke opleiding heeft een studieadviseur, die voorlichting geeft over het studieprogramma en studenten adviseert bij het maken van belangrijke keuzes tijdens de studie. Als je vragen hebt over de studie kun je bij de studieadviseur terecht. Loop je bijvoorbeeld vertraging op door persoonlijke omstandigheden, dan kan je dat ook aangeven bij onze studieadviseur Esther Scheepers. Verder kun je bij haar terecht voor de volgende zaken:

 • de opzet van de studie; hoe zit het studieprogramma in elkaar;
 • je studiekeuze; mocht je je onverhoopt niet op de juiste plek voelen;
 • de invulling van je minoren;
 • je studieplanning; bijvoorbeeld wanneer je naar het buitenland wilt;
 • studeerproblemen, zoals tentamenstress, studievaardigheden of motivatie;
 • voorzieningen bij studievertraging door ziekte of andere bijzondere omstandigheden;
 • de keuze voor een masterprogramma;
 • je oriëntatie op de arbeidsmarkt als het einde van je studie in zicht komt.

Wanneer de studieadviseur niet zelf de hulp kan bieden die je nodig hebt, kan die je doorverwijzen naar de studentendecanen, een studiekeuze- en loopbaanadviseur, studentenpsycholoog of student coaches.

Esther Scheepers kun je vinden/bereiken op:
Kamer: E 11.09
E-mail: studieadviseur-kg@ru.nl
Spreekuur: maandag, woensdag en donderdag
Maak hier een afspraak

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over bij wie je het beste met je vragen terecht kunt.
Flowchart Radboud Universiteit

Studentenpsycholoog

Zit je niet lekker in je vel, en heb je behoefte aan specialistisch advies? Dan is het mogelijk om een gesprek in te plannen met een studentenpsycholoog. Volg de link voor meer informatie op de website van de Radboud Universiteit. Het bezoeken van de studentenpsycholoog is kosteloos en geheel vertrouwelijk. 

113

Heb je acuut hulp nodig? Bel dan de huisarts. Buiten kantooruren bel je de huisartsenpost voor Nijmegen: 0900- 8880. Bel de 113 hulplijn bij zelfmoordgedachten bereikbaar via telefoonnummer 113 én gratis via het telefoonnummer 0800-0113 of kijk op www.113.nl. Neem ook contact met hen op als je je ernstige zorgen maakt over iemand anders.​

Overig

Frisse Gedachtes

Frisse Gedachtes is een gratis platform dat jou anoniem in contact kan brengen met ervaringsdeskundige en psychologie studenten. Je kunt zelf kiezen met wie je in contact wil komen. Alle buddy’s hebben een training gehad waarin ze hebben geleerd je zo goed mogelijk te helpen. Via Frisse Gedachtes Connects kun je ook een account aanmaken en gekoppeld worden aan medestudenten in de buurt, om hier samen bijvoorbeeld mee te wandelen of te kletsen. Meer informatie over de manier waarop ze werken en hoe ze je kunnen helpen kun je vinden op hun website: https://www.frissegedachtes.nl/ of op hun Instagrampagina: @frissegedachtes. Frisse Gedachtes biedt hun services aan Nederlands en niet-Nederlands sprekende studenten.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com