Lieve OSK’ers,

Van dinsdag 2 t/m donderdag 4 juni vinden de Studentenverkiezingen weer plaats. Als Student Kunstgeschiedenis kan je dit jaar stemmen voor de Opleidingscommissie Kunstgeschiedenis en de Universitaire Studentenraad.

Ieder jaar kunnen studenten zich verkiesbaar stellen voor de USR, de FSR’s en de Opleidingscommissies. In de periode mei/juni vinden dan verkiezingen plaats om te bepalen welke studenten het volgende jaar in de raden of OLC’s komen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de verschillende organen:

Universitaire Studentenraad 
Studenten in de Universitaire Studentenraad (USR) praten met het college van bestuur van de universiteit en met allerlei beleidsmedewerkers die beslissingen nemen over zaken die studenten aangaan. Samen met de OR vormen zij de Gezamenlijke Vergadering (GV). De USR wordt gevormd door gekozen afgevaardigden van de studentenpartijen en de Politiek Commissarissen van de verschillende koepelverenigingen. Voor meer informatie, zie het verkiezingsprogramma van AKKUraatd en asap.

Facultaire Studentenraad 
De Facultaire Studentenraad (FSR) praat met het faculteitsbestuur en met medewerkers van de universiteit. Samen met de OC vormen ze de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV).

Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie (OLC) adviseert het faculteitsbestuur over belangrijke onderwijszaken met betrekking tot een specifieke opleiding. Daarmee is de OLC een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van onderwijsevaluaties doet zij aanbevelingen om het onderwijsprogramma te verbeteren.

Draag dus bij aan sterke medezeggenschap en stem vandaag nog via http://www.ru.nl/verkiezingen!

Lieve OSK’ers,

De tentamenperiode is vol aan de gang: je sluit jezelf dagen op in de UB, leest aantekening na aantekening, drinkt veel te veel koffie, je hebt al een paar weken je bed niet gezien en het is ook nog steeds Dry January… Het afsluiten van het eerste semester is nog een heel karwei.

De overgang van het eerste naar het tweede semester is een tijd om vooruit te kijken, maar ook een tijd voor reflectie. De studentleden van de Opleidingscommissie Ba Kunstgeschiedenis organiseren daarom op vrijdag 7 februari van 13:00 tot 14:30 een bijeenkomst/reflectiemoment in zaal E2.61. Tijdens dit moment kan je bij de studentleden van de Opleidingscommissie terecht voor vragen, klachten, informatie, evaluaties of andere opmerkingen die je bij hen kwijt wilt. Hetgeen hen ter ore komt zal dan – natuurlijk anoniem – worden aangekaart in de volgende OLC-vergadering.

Middels dit moment hopen ze de mogelijke drempel tussen studenten en de Opleidingscommissie te verlagen en makkelijker met jullie in dialoog te gaan. Tevens zorgen ze voor koffie, thee en koekjes!

Maak hier dus lekker gebruik van!